Sosiaalisen median strategiapakettimme avulla yrityksellesi luodaan tavoitteet, kanavastrategia ja selkeä toimenpidesuunnitelma sosiaalisen median hyödyntämiseksi.
Pakettiin kuuluu:
- Nykytila-analyysi
- Toiminnan tavoiteasetanta
- Kohderyhmämäärittely
- Kanavastrategian luonti
- Toimenpidesuunnitelma
- KPI -mittaristo onnistumisten mittaamiseksi

Hinta
3 658,00 €
Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia